KULLANIM ŞARTLARI

Eylül 2021

İŞBU SÖZLEŞME YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN BİR ANLAŞMADIR; LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Wb Games Inc. ("WB Games") sizin için Nintendo Switch™ konsolunda (bir "Sistem") (her türlü güncellemeleriyle birlikte "Oyun İstemcisi") kurulu oyun yazılımıyla birlikte kullanılmak üzere çevrimiçi hizmetine (bir "Oyun Sunucusu") erişim sunmaktan gurur duyar. Oyun İstemcisi ve Oyun Sunucusu beraberce Oyun'u meydana getirmektedir. Hizmet Koşulları ("HK" veya "Sözleşme"), Oyun Sunucusunu kullanım haklarınızı, burada referans olarak kapsanan Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("NKLS") ise Oyun İstemcisini kullanım haklarınızı yönetir. Oyun sunucusuna bağlanmanız veya sunucuyu kullanmanız ile işbu Sözleşme ve NKLS hükümlerinin tarafınızı bağlayıcı olacağını, işbu Sözleşme ve NKLS hükümlerinin size olumlu veya olumsuz birtakım yükümlülükler yükleyen genel işlem şartları niteliğinde olduğunu, işbu Sözleşme'nin ve NKLS'nin tüm içeriğini inceleme olanağının size sağlanmış olduğunu kabul etmektesiniz.

1. Oyun Sunucusu Kullanımı için Sınırlı Lisans Verilmesi

Bu Sözleşme aracılığı ile yaptığınız anlaşmaya tabi olarak ve bu Sözleşme'ye sürekli olarak uymanız koşulu ile ve Nintendo hesabı veya WB Games tarafından onaylanmış üçüncü kişi hesabının ("Hesap") kullanımı için Nintendo veya WB Games onaylı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar tarafından gerekli görülen anlaşma ve ana esasların tamamına uymaya devam etmeniz koşuluyla, Oyun Sunucusu'na modifiye edilmemiş resmi Oyun İstemciniz aracılığı ile erişim sağlayarak, sunucuyu yalnızca kendi ticari olmayan eğlence amacınıza yönelik olarak kullanabilirsiniz. Oyun Sunucusu'nu diğer bir amaç için kullanamayacağınız gibi, Sunucu'ya diğer bir amaç doğrultusunda veya diğer bir yazılım ile ilişkili olarak erişim sağlayamazsınız ve bu lisansta açık bir şekilde belirtilmiş amaç dışında kalan erişim veya kullanım, WB Games telif hakkı ihlalini teşkil eder. Burada verilmiş olan lisans, Oyun içerisinde (sınırlama olmaksızın Oyun Sunucusu da dahil olmak üzere) herhangi bir unvan veya mülkiyet temin etmez ve lisansın verilmesi Oyun haklarının satışı olarak yorumlanamaz. Verilen lisans devredilemez ve bu hükmü ihlal ederek bu konuda yapılan herhangi bir girişim geçersiz ve hükümsüzdür. Oyun içerisindeki ve Oyun'a ilişkin tüm hak, yetki ve menfaatler ve bunun herhangi bir veya tüm kopyaları (sınırlama olmaksızın tüm yetkiler, bilgisayar kodları, teknoloji, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, hikayeler, diyaloglar, sloganlar, mekanlar, konseptler, sanatsal çalışmalar, müzik, vb. dahil olmak üzere) WB Games veya lisans verenlerinin mülkiyeti altındadır.

2. Sözleşme ve Oyun'da Yapılacak Değişiklikler

WB Games kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşme'yi güncelleyebilir ve Hizmet Kullanım Koşulları'nın revize edilmiş versiyonu yürürlüğe girdiğinde sizden bunu incelemeniz ve revize Hizmet Kullanım Koşulları'na onay vermeniz istenebilir. Revize edilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmemeniz halinde, Oyun'u bir Oyun Sunucusu üzerinden oynamaya devam etmenize izin verilmez. Herhangi bir zamanda hükümlere ve o zaman dilimi içerisinde geçerli olan Kullanım Koşulları'na uyamayacağınızı düşündüğümüz takdirde, bu Sözleşme'yi feshetmeli ve aynı şekilde Oyun Sunucusu'na giriş yapmayı derhal bırakmalısınız.
WB Games, Oyun'u herhangi bir yönden ve herhangi bir zamanda değiştirebilir, tadil edebilir, geçici olarak veya tamamıyla durdurabilir. WB Games bazı özelliklere sınırlama getirebilir veya önceden bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın Oyun'un tamamına veya bir kısmına erişiminizi engelleyebilir.

3. Mülkiyet

Oyun'un mülkiyetinin WB Games ve/veya WB Games İştirakleri ve/veya lisans verenleri üzerinde olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Oyun içeriği itibariyle oyun-içi kalemler ve oyun-içi para içerebileceğinden, içerik veya özellik ile ilgili olarak herhangi bir parasal veya diğer türlü bir menfaat içerisinde olmadığınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz. WB Games tarafından açık yazılı onay olmaksızın, Oyun-içi kalemleri veya oyun-içi paraları (eğer mevcut ise) satın alamaz, satamaz veya gerçek dünyada değeri olan herhangi bir şeyle değiştirip ticaretini yapamazsınız ve WB Games tarafından önceden yazılı onay olmaksızın bulunulacak bu şekilde bir girişim geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır. Herhangi bir oyun içi işlem veya içerik Nintendo eShop üzerinden veya WB Games tarafından onaylanmış üçüncü taraf hizmetler üzerinden satın alınabilir ancak WB Games üzerinden satın alınamaz.

4. Hesabın Durdurulması/Silinmesi

WB GAMES, HERHANGİ BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ VEYA HİÇBİR SEBEBE BAĞLI OLMAKSIZIN, TARAFINIZA BİLDİRİM GÖNDEREREK VEYA GÖNDERMEKSİZİN, OYUN SUNUCUSUNA ERİŞİMİNİZİ DURDURABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VEYA ERİŞİMİNİZİ TAMAMEN SİLEBİLİR.

5. Finansal İşlemler

Tüm işlemlerin Sistem'inizi barındıran tarafca yerine getirileceğini ve söz konusu tüzel kişinin Kullanım Koşulları, Politikaları ve Ana Esasları'na istinaden yönetileceğini kabul etmektesiniz. Tüm işlemlerin Nintendo eShop veya WB Games onaylı üçüncü kişi hizmet servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirileceğini, WB Games tarafından gerçekleştirilmeyeceğini kabul etmektesiniz. WB Games'in, Gizlilik Politikası Sekmesinde tanımlandığı şekilde ve bu amaç doğrultusunda, sınırlama olmaksızın üçüncü kişilerle mali hesaplarınız hakkında bilgi paylaşmak da dahil olmak üzere, bilgilerinizi paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.

Etik Kullanım Koşulları
Oyun ve Oyun Sunucusunu kullanmanıza bağlı olarak WB Games Etik Kullanım Koşullarına ve bu referansla ilişkilendirilebilecek tüm geçerli yasalara sadık kalacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Gizlilik Politikası ve Bilgi'nin İfşası

WB Games, Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros.") mülkiyetinde olup gizlilik uygulamalarını paylaşmaktadır. Kişisel olarak teşhis edilebilir bilgiyi temin etmeyi seçmeniz durumunda, bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan Warner Bros. Gizlilik Politikasını (buradan erişilebilir: https://go.wbgames.com/privacy-center) okumuş olduğunuzu ("Gizlilik Politikası") ve bilgilerinizin Gizlilik Politikasında tanımlandığı şekilde toplanıp kullanılabileceği ve ifşa edilebileceği hususuna onay vermektesiniz. WB Games, size bildirim yaparak veya yapmaksızın, Internet Protocol (IP) adreslerinizi, kişisel bilgilerinizi, sohbet kayıtlarınızı, ödeme bilgisini ve hakkınızdaki diğer bilgi ve faaliyetleri hukuki yaptırım talebine, mahkeme kararına veya diğer yasal sürece cevaben veya WB Games'in bunu yapmasının sizin güvenliğinizi koruyacağına inandığından ifşa edebilir. Amerika Birleşik Devletleri dışında bir kullanıcı iseniz, verilerinizin Amerika Birleşik Devletlerine aktarılacağına razı gelmektesiniz.

7. Oyun İçi İletişim

WB Games, İştirakleri ve Yüklenicileri, tarafınıza herhangi bir bildirim göndermeksizin oyun içi iletişimlerinizi izleyebilir, kaydedebilir, yeniden izleyebilir, değiştirebilir ve/veya ifşa edebilir. WB Games, İştirakleri ve Yüklenicileri oyun içi iletişimleri izleme hususunda yükümlülük taşımazlar.

8. Tazminler

Lisans sınırlamalarını veya mülkiyetini düzenleyen hükümleri ihlal etmeniz halinde WB Games'in telafi edilemez zararları olabileceğini ikrar etmektesiniz. Bu nedenle, bu hükümlerin herhangi birini ihlal etmeniz halinde, ispat edilebilir zararlar ve avukatların makul ölçüdeki masraflarına ek olarak, WB Games'in söz konusu ihlali engelleme ve yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemede anılan hükümlere özel uygulamaların yerine getirilmesini elde etme yetkisi olduğunu kabul etmektesiniz.

9. TAAHHÜTLERİN REDDİ

OYUN SUNUCULARI TARAFINIZA "OLDUĞU HALİYLE" VE "OLABİLDİĞİ HALİYLE" SEKLİNDE, ZIMNİ TİCARİ TAAHHÜTLER, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VE KULLANILABİLİRLİK DAHİL FAKAT BUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA İMA YOLUYLA HİÇ BİR BEYAN VE TAAHHÜT YAPILMADAN VERİLMİŞTİR.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

WB GAMES, ANA ŞİRKETİ, ALT ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, WB GAMES'E LİSANS VEREN KİMSELER VEYA YÜKLENİCİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE, OYUN VE/VEYA OYUN SUNUCUSU VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN, VERİ VEYA İTİBAR KAYBI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİZMET VEYA TALEPLERİNİN ZARAR GÖRMESİ DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. WB GAMES, ANA ŞİRKETİ, ALT ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, WB GAMES'E LİSANS VEREN KİMSELER VEYA YÜKLENİCİLERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE, ANLAŞMAYA, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DÂHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA SORUMLULUK ÇEŞİDİ ALTINDA OLSUN VEYA OLMASIN, OYUNU (OYUN SUNUCUSU DÂHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN) KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN, CEZAİ, MAKTU VEYA DİĞER NETİCE DOĞURAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. YUKARIDA SAYILAN SINIRLAMALAR, HERHANGİ BİR ÇARENİN ESASLI AMACININ UYGULANAMAMASI HALİNDE DAHİ, KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE EN GENİŞ ANLAMDA UYGULANACAKTIR. WB Games'in toplam sorumluluğu anlaşmaya, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa veya başka şekilde doğsun veya doğmasın, hiç bir halde, tarafınızca Oyun için ödenen bedelden fazla olmayacaktır.

11. Tazminat

İşbu sözleşme ile WB Games'i, ana şirketini, alt şirketlerini, iştiraklerini, WB Games'e lisans veren kimseleri ve yüklenicilerini, oyunu ve/veya oyun sunucusunu kullanmanız ile ilgili olması veya bundan kaynaklanması sonucuyla meydana gelen herhangi bir talep, sorumluluk, hasar, zarar, ziyan veya masraflara (makul ölçüdeki avukat ücretleri dâhil fakat bununla sınırlı olmaksızın) karşı savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve mağdur etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

12. Kullanıcı İçeriği

"Kullanıcı İçeriği", Sizin veya Hesabınızı kullanan bir başkasının oyuna katkıda bulunduğu iletişim, imge, ses, video, tüm materyal ve bilgi veya Oyun ve/veya Oyun ile ilgili yaratmış olduğunuz internet üzerinden yayınlanan içerik hakkında sınırsız olarak geribildirim temin eden ve internet üzerinden yayınlanan içerik kapsamında temin ettiğiniz suretinizi ve/veya sesinizi kullanma hakkı da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan haklara sahip WB Games ilişkili web sitesidir (eğer mevcut ise). İşbu vesileyle WB Games'e süresiz, geri dönüşsüz, dünya çapında, ödenmiş, münhasır olmayan ve üçüncü kişilere alt lisanslanabilir, çoğaltılabilir, adapte edilebilir, değiştirilebilir, tercüme edilebilir, yeniden şekillendirilebilir, içinden yaratıcı işler çıkarılabilir, üretilebilir, dağıtılabilir, yayınlanabilir, satılabilir, lisanslanabilir, alt lisanslanabilir, devredilebilir, kiralanabilir, iletilebilir, halka açık olarak gösterilebilir, elektronik olarak erişilebilir, medyada yayınlanabilir, bilgisayar hafızasına alınabilir ve söz konusu Kullanıcı İçeriği için kullanılabilir ve uygulanabilir bir lisansı vermektesiniz. Önceki cümlede anılan lisansı vermek için tün gerekli haklara ve belgelere sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Yürürlükteki kanunların müsaade ettiği sürece, Kullanıcı İçeriği içinde sahip olabileceğiniz tüm telif haklarından, sanatçı haklarından, kira haklarından, suret ve ses haklarından ve benzer haklardan (eğer var ise) feragat etmektesiniz.

13. İhlal ile İlgili Talep

Bu oyunun içeriğindeki herhangi bir hususun telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, WB Games olarak bu konu ile ilgili sizden bilgi almak isteriz. Aşağıdaki bilgileri yazılı olarak legal@wb.com adresindeki Telif Hakkı Temsilcisi'ne gönderiniz.
1. İsim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi;
2. Telif hakkının ihlal edildiğini düşündüğünüz işin tanımı;
3. Haklarına tecavüz edilmiş materyalin bulunduğu yerin tanımı ve URL adresi;
4. ihtilaflı kullanımın tarafınızca, vekilinizce veya kanun nezdinde onaylanmamış olduğuna dair iyi niyet barındıran beyanınız;
5. Elektronik veya gerçek imzanız (ıslak imza) veya adınıza hareket edecek kişinin elektronik veya gerçek imzası; ve
6. Bildiriminizdeki bilginin doğru olduğunu, telif hakkı sahibinin siz olduğunu veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu ifade eden yeminli beyanınız.

14. Yamalar ve Güncellemeler

WB Games, Oyuna herhangi bir zamanda güncelleme ve modifikasyonlar (her biri "Güncelleme") yapabilir ve oyunun oynanma şekli Güncelleme uygulandıktan sonra değişebilir.

15. Fesih

Sözleşme feshedilene kadar yürürlükte kalır. İşbu Sözleşmeyi Oyunu kaldırarak feshedebilirsiniz. Bu Sözleşmeyi feshetmeniz veya ihlal etmeniz halinde, Oyun ile ilgili diğer ve tüm satın alma ve ödeme hakkınızı kaybetmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin feshedilmesi öncesi Oyun ile ilgili ön ödemesi yapılmış veya ödenmiş tutarların geri alınmasına dair bir hakkınızın olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz. WB Games bu Sözleşmeyi, önceden vereceği bir bildirimle veya bildirim vermeksizin Hesabı kilitleyerek feshedebilir. Bu Sözleşmenin tüm bölümleri, sınırlama olmaksızın Mülkiyet, Finansal İşlemler, Gizlilik Politikası, Oyun İçi İletişim, Tanzimler, Taahhütlerin Reddi, Sorumluluğun Sınırlanması, Tazminat, Kullanıcı İçeriği, Fesih, İhtilafların Halli, ve Çeşitli Hükümler bölümleri de dâhil olmak üzere, yapıları itibariyle fesih sonrasında da geçerliliklerini sürdürecektir.

16. İhtilafların Halli ve Uygulanacak Hukuk


a. Bağlayıcı Tahkim: İşbu Sözleşmeye ilişkin, resmi olmayan görüşmelerle çözümlendirilememiş (aşağıda açıkça istisna olarak gösterilen Uyuşmazlıklar haricinde) herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık veya talep ("Uyuşmazlık") nihai ve münhasır olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözümlenecektir. Bir tarafça tahkim için yapılacak herhangi bir seçim nihai ve diğer taraf üzerinde bağlayıcı olacaktır. İŞBU HÜKÜM OLMASAYDI, MAHKEME VE JÜRİLİ YARGILAMADA DAVA ETME HAKKINIZ OLACAĞINI İKRAR ETMEKTESİNİZ. Tahkim, İşbu Sözleşmedeki değişiklikler haricinde, Seçimlik Temyiz Prosedürü dâhil, tahkim talebi yapıldığı zamanda geçerli olan, JAMS Modernleştirilmiş (250,000 ABD Dolarının altındaki taleplerde) veya JAMS Kapsamlı (250,000 ABD Dolarının üzerindeki taleplerde) Tahkim Kural ve Usullerine göre ("Tahkim Kuralları") JAMS'ın veya haleflerinin ("JAMS") Los Angeles'taki ofisinde, oluşturulacak ve yürütülecektir. Tahkim, Los Angeles şehrinde Tahkim Kurallarına göre atanan tarafsız tek bir hakem nezdinde yürütülecektir. WB Games, hakem tarafından belirlenen tüm tahkim ücretlerini ve makul ölçüdeki masrafları ödeyecektir. Tahkim, belgelerin telefon veya internet yoluyla sunulmasıyla şahsen yürütülebilir. Hakem Uyuşmazlık hakkında hüküm verirken, California hukukunu ve Federal İspat Kurallarını izleyecektir. Taraflar cezai zararlardan doğan haklarından feragat etmektedirler ve hakemin de bu zararlar hakkında karar verme yetkisi yoktur. Hakem, kararı teyit etmek, doğrulamak veya hükümsüz hale getirmek üzere, tahkim kararının bir parçası haline gelecek ve herhangi bir yargısal işlemde kabul edilebilir olacak, karara ilişkin detaylı bir yazılı beyan verecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafsız hakem ve herhangi bir temyiz heyetinin üyeleri, California eyaletinin veya federal mahkemelerinin, eğlence sektörünü ilgilendiren konularda deneyimli, eski veya emekli hâkim veya yargıçları olacaktır. Bir tarafın, nihai tahkim kararı (eğer var ise temyizi takiben) altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını bu kararın verilmesiyle otuz (30) gün içerisinde yapmayı reddetmesi halinde, diğer taraf nihai kararı Los Angeles Şehrinde yargılama yetkisini haiz herhangi bir mahkeme nezdinde icraya koyabilir. İcranın infazını talep eden taraf, kararın icraya konulmasından doğan avukatların ücretleri dâhil tüm masrafların, ücretlerin ve harcamaların aleyhine icra kararı alınan taraftan alınmasına da hak kazanacaktır. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, WB Games ve tarafınızca, tahkime icbar etmek, devam eden tahkimin uygulamasını tehir etmek veya hakem tarafından kaydedilen bir kararı teyit etmek, değiştirmek, hükümsüz kılmak veya kaydetmek üzere mahkemede dava açılabilir. Bir Uyuşmazlık, tahkime tabi olmadığında (küçük taleplerin görüldüğü mahkemelerde takibatı yapılan talepler dışında) veya bir tahkim seçimi yapılmadığı zamanlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaletinde, Los Angeles Şehrindeki yargılama yetkisini haiz bir mahkeme tarafından görülecektir ve tarafınızca ve WB Games tarafından bu mahkemenin münhasır yargılamasına başvurulacağı kabul edilmektedir.
b. Kısıtlamalar: WB Games ve tarafınızca herhangi bir tahkimin şahsen tarafınız ve WB Games arasındaki İhtilaf ile sınırlı olduğunu kabul edilmektedir. Kanunla izin verilen en geniş ölçüde, (1) hiç bir tahkim bir başka tahkim ile birleştirilmeyecek, (2) hiç bir İhtilafın grup davası seklinde görülmesine veya hiçbir İhtilafta grup davası prosedürlerinden faydalanılmasına ilişkin hak ve yetki bulunmayacak, (3) hiçbir İhtilafın genel kamu veya başkaları adına temsil yetkisi olduğu iddia edilerek, sözde temsilci sıfatı ile getirilmesine dair hak ve yetki bulunmayacaktır.
c. İstisnalar: Tarafınızca ve WB Games tarafından, aşağıdaki İhtilafların resmi olmayan görüşmeler ile ilgili yukarıdaki hükümlere ve bağlayıcı tahkim muamelesine tabi olmadığı kabul edilmiştir: (1) WB Games'in telif haklarını uygulamaya veya korumaya çalışan veya bunların geçerliliği ile ilgili olan İhtilaflar (2) hırsızlık, korsanlık veya yetkisiz kullanım iddialarından doğan veya bu iddialarla ilgili olarak doğan İhtilaflar (3) ihtiyati tedbire ilişkin talepler.
d. Hakim Kanun: Aksi açıkça belirtilmedikçe, hukuk usullerine dair seçime bakılmaksızın, işbu Sözleşmeye Amerika Birleşik Devletleri Kanunları ve California Eyaleti hukuku uygulanacak ve işbu Sözleşme bunlara göre yorumlanacaktır. Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın uygulaması açık bir şekilde uygulama dışı tutulmuştur. Birleşik Devletler dışındaki yerlerden bir Oyun Sunucusuna erişmek isteyenler bunu kendi inisiyatiflerinde yaparlar ve, uygulanan yerel hukuka, yerel hukukun uygulama bulduğu ölçüde uymakta sorumludurlar.
e. Bölünebilirlik: İhtilafların Halli Sekmesinin herhangi bir kısmının hukuka aykırı veya uygulanamaz bulunması halinde (İhtilafların Halli Sekmesinin herhangi bir kısmı haricinde (c. İstisnalar)), bu kısmın ayrılacağı ve Sekmenin kalan kısımlarına tam anlamıyla yürürlük ve etkililik kazandırılacağı tarafınızca ve WB Games tarafından kabul edilmektedir. İhtilafların Halli Sekmesinin (c. İstisnalar) aykırı veya uygulanamaz bulunması halinde, tarafınızca ya da WB Games tarafından, İhtilafların Halli Sekmesinin (c. İstisnalar) hukuka aykırı veya uygulanamaz bulunan ilgili kısmına ilişkin herhangi bir Uyuşmazlık tahkime götürülmeyecek ve söz konusu Uyuşmazlık Amerika Birleşik Devletlerinin California Eyaletinin Los Angeles Şehrindeki yargılama yetkisini haiz bir mahkemeye görülecek olup, tarafınızca ve WB Games tarafından bu mahkemenin münhasır yargılamasına başvurulacağı kabul edilmektedir.

17. Çeşitli Hükümler

Taahhütlerin Reddi, Sınırlı Sorumluluk ve Tazminat dâhil olmak üzere, işbu Sözleşmede belirtilen hükümler, WB Games ve tarafınız arasında olan anlaşma temelinin esasını teşkil etmektedir. İşbu sınırlamalar olmaksızın, WB Games'in, Oyunu (Oyun Sunucusu dâhil fakat bununla sınırlı olmaksızın) ekonomik anlamda sağlama imkânı bulunmayacaktır. Söz konusu Taahhütlerin Reddi, Sınırlı Sorumluluk ve Tazminat hükümleri WB Games'in lisans verenleri, halefleri ve devir alanları lehine fayda göstermektedir. Bir temsilci, çalışan, ortak girişimci veya WB Games'in ortağı olmadığınızı ve kendinizi bu şekilde tanıtmayacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmeyi WB Games'in önceden yazılı onayını almaksızın kısmen veya tamamen devredemezsiniz ve işbu hükme aykırı herhangi bir devir girişimi geçersiz ve hükümsüz olacaktır. WB Games işbu Sözleşmeyi veya İşbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü tarafınızın onayı olmaksızın her zaman devredebilir. İşbu Sözleşmeye ilişkin herhangi bir kusurdan, durumdan veya ihlalden feragat, benzer nitelikte olsun veya olmasın, diğer bir kusurdan, durumdan veya ihlalden de feragati teşkil etmez. Herhangi bir hükmün, bir mahkeme veya yargılama yetkisini haiz bir kanun koyucu tarafından hukuka aykırı bulunması halinde, hüküm Sözleşmeden ayırılacak, fakat bu ayırmanın Sözleşmenin kalan hükümlerinin uygulanmasında hiçbir etkisi olmayacaktır. Burada atfedilen tüm uygulanabilir belgeleri bünyesinde barındıran işbu Sözleşme tarafınız ve WB Games arasında Oyun Sunucusu'na ilişkin olan anlaşmanın tamamını meydana getirmekte ve tarafınız ve WB Games arasında Oyun Sunucusu'na dair önceden yapılmış olan tüm anlaşmaların yerine geçmektedir. Oyunu oynamak için, uygun bilgisayar ekipmanı ve İnternet bağlantısı dahil, gereken tüm tesisleri, gereksinimleri ve ekipmanları, riskleri ve masrafları yalnızca tarafınıza ait olmak üzere tedarik etmelisiniz. WB Games, kendi makul kontrolü dışında gelişen sebeplerden ötürü, doğal afet, savaş, terörizm, ayaklanma, ambargo, halk harekatı veya askeri harekat, yangın, sel, kazalar, grevler veya ulaşımda yaşanacak sıkıntı ve kısıtlamalar, sıvı yakıt, enerji, işçilik veya malzeme sıkıntısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yaşanacak performans kaybı için hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır. İşbu Sözleşme her iki tarafça akdedilen bir yazı ile değiştirilebilir.

18. Etik Kullanım Koşulları

Şu niteliklere sahip herhangi bir Kullanıcı İçeriği yüklemek, paylaşmak ya da herhangi bir şekilde dağıtmak amacıyla Oyunu kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz: Oyunu kullanarak ayrıca şu davranışlarda bulunmayacağınızı da kabul etmiş olursunuz: