PALVELUEHDOT

Syyskuu 2021

TÄMÄ SOPIMUS ON JURIDISESTI SITOVA; OLE HYVÄ JA LUE SE HUOLELLISESTI.

WB Games Inc. ("WB Games") antaa sinulle ylpeänä käyttöoikeuden verkkopalveluun ("Pelipalvelin") käytettäväksi auktorisoidun, muuttamattoman peliohjelman ("Peli") kanssa, joka on asennettuna henkilökohtaiseen tietokoneeseesi ("Järjestelmä") (yhdessä päivitysten kanssa "Asiakasohjelma"). Yhdessä Pelipalvelin ja Asiakasohjelma muodostavat Pelin. Näitä Palveluehtoja ("Palveluehdot" tai "Sopimus") sovelletaan siihen, miten käytät Pelipalvelinta, kun taas Käyttöoikeussopimusta ("EULA"), joka muodostaa osan tätä sopimusta, sovelletaan siihen, miten käytät Asiakasohjelmaa. Painamalla alla "Hyväksyn" tai ottamalla yhteyttä Pelipalvelimeen tai käyttämällä sitä, hyväksyt tämän Sopimuksen ja EULA:n ehdot itseäsi sitoviksi.

1. Pelipalvelimen rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen

Edellyttäen, että hyväksyt ja noudatat jatkuvasti tämän Sopimuksen ehtoja ja edellyttäen, että jatkuvasti noudatat kaikkia sellaisia sopimuksia ja ohjeita, joiden noudattamista Epic Games tai WB Gamesin hyväksymät muut palveluntarjoajat edellyttävät sinulta Epic Games Store -tilin tai WB Gamesin hyväksymän kolmannen osapuolen tilin ("Tili") käytön ehtona, voit käyttää Pelipalvelinta ainoastaan omiin ei-kaupallisiin viihdetarkoituksiisi ottamalla siihen yhteyden auktorisoidulla, muuttamattomalla Asiakasohjelmalla. Et saa käyttää Pelipalvelinta tai ottaa yhteyttä siihen mitään muuta tarkoitusta varten tai minkään muun ohjelman yhteydessä, ja mikä tahansa tämän nimenomaisen lisenssin alan ylittävä käyttö tai yhteydenotto voi muodostaa WB Gamesin immateriaalioikeuksien loukkauksen. Tässä myönnetty lisenssi ei siirrä Pelin (mukaan lukien rajoituksetta Pelipalvelimen) omistusoikeutta, eikä sitä tule pitää mikään Peliin kohdistuvan oikeuden myyntinä. Myönnetty lisenssi on siirtokelvoton ja kaikki yritykset siirtää lisenssiä tämän ehdon vastaisesti ovat pätemättömiä. Omistusoikeus ja kaikki oikeudet ja osuudet Peliin ja sen kaikkiin kopioihin (mukaan lukien rajoituksetta kaikki nimet, tietokoneohjelmat, teknologiat, teemat, objektit, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogi, iskulauseet, paikat, konseptit, kuvitukset, musiikit, jne.) ovat WB Gamesilla tai sen lisenssinantajilla.

2. Muutokset Sopimukseen ja Peliin

WB Games voi päivittää tätä Sopimusta oman harkintansa mukaisesti ja sinua voidaan pyytää tutustumaan ja hyväksymään Palveluehtojen päivitetty versio silloin kun se tulee voimaan. Mikäli et hyväksy päivitettyjä Palveluehtoja, et saa jatkaa Pelin pelaamista Pelipalvelimella. Mikäli et milloin tahansa pysty noudattamaan voimassa olevia Palveluehtoja, sinun täytyy päättää tämän Sopimuksen voimassaolo välittömästi ja lopettaa kaikki yhteydenotot Pelipalvelimeen.
WB Games voi vaihtaa, muuttaa, keskeyttää ja lopettaa minkä tahansa Pelin piirteen milloin vain. WB Games voi myös asettaa rajoituksia joillekin toiminnallisuuksille tai rajoittaa pääsyäsi koko Peliin tai sen osaan ilman ennakkoilmoitusta.

3. Omistusoikeus

Ymmärrät ja hyväksyt sen, että WB Games ja/tai WB Gamesin konserniyhtiöt ja/tai lisenssinantajat omistavat Pelin. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että sinulla ei ole mitään oikeuksia, rahallisia tai muita, mihinkään Pelin toiminnallisuuteen tai sisältöön, joihin voi kuulua rajoituksetta kaikki pelin sisäiset esineet ja pelin sisäinen valuutta. Et voi ilman WB Gamesin nimenomaista kirjallista lupaa ostaa, myydä tai vaihtaa pelin sisäisiä esineitä tai valuuttaa (mikäli tällaisia on) mihinkään sellaiseen oikean maailman asiaan, jolla on arvoa. Kaikki pelinsisäiset transaktiot tai ostokset, joiden kohteena on sisältö ja/tai esineet, on tehty Epic Games Store -palvelusta tai muusta WB Gamesin hyväksymästä kolmannen osapuolen palvelusta, eikä WB Gamesilta.

4. Tilin keskeytys / poistaminen

WB GAMES VOI KESKEYTTÄÄ, LOPETTAA, MUUTTAA TAI POISTAA PÄÄSYSI PELIPALVELIMELLE MILLOIN VAIN OMAN HARKINTANSA MUKAISESTI, ILMAN ILMOITUSTA SINULLE.

5. Taloudelliset transaktiot

Hyväksyt ja suostut siihen, että kaikki transaktiosi tullaan käsittelemään sen tahon kautta, joka isännöi Järjestelmääsi ja että ne tullaan tekemään kyseisen tahon Käyttöehtojen, Käytänteiden ja Ohjeistusten mukaisesti. Hyväksyt sen, että Epic Games Store -palvelu tai WB Gamesin hyväksymä kolmas palveluntarjoaja toteuttaa kaikki transaktiot, ei WB Games. Suostut siihen, että WB Games voi jakaa tietojasi, jotka voivat sisältää rajoituksetta taloudellisia tietojasi, Tietosuojakäytänne-osiossa kuvatulla tavalla kolmansille osapuolille sikäli kuin se on tätä tarkoitusta varten tarpeen.

Käyttäytymissäännöt
Suostut noudattamaan WB Gamesin Käyttäytymissääntöjä, jotka muodostavat tämän Sopimuksen osan, sekä kaikkia soveltuvia lakeja käyttäessäsi Peliä ja Pelipalvelinta.

6. Tietosuojakäytänne ja tietojen ilmaiseminen

WB Games on Warner Bros. Entertainment Group -konsernin ("Warner Bros.") osa ja noudattaa sen tietosuojakäytänteitä. Mikäli päätät antaa henkilötietoja, vahvistat sen, että olet lukenut ja ymmärtänyt Warner Bros.:in tietosuojakäytänteen (joka löytyy https://go.wbgames.com/privacy-center) ("Tietosuojakäytänne"), joka muodostaa osan tätä Sopimusta, ja annat suostumuksesi sille, että tietojasi voidaan kerätä, käyttää ja ilmaista Tietosuojakäytänteessä kuvatun mukaisesti. Ymmärrät sen, että WB Games voi sinulle annetulla ilmoituksella tai ilman sitä ilmaista internet-protokolla (IP) -osoitteesi, henkilötietosi, keskustelulokisi, maksutietosi ja muut sinua ja toimintaasi koskevat tiedot kolmansille osapuolille poliisiviranomaisten pyynnön taikka tuomioistuimen määräyksen tai muun juridisen prosessin johdosta tai mikäli WB Games uskoo, että tiedot ilmaisemalla voidaan suojella sinun tai muiden turvallisuutta. Mikäli olet Yhdysvaltain ulkopuolinen käyttäjä, suostut myös tietojesi siirtoon Yhdysvaltoihin, missä tietojen suojelu ei ole välttämättä yhtä kattavaa kuin muissa maissa, kuten Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.

7. Pelin sisäinen viestintä

Ymmärrät ja suostut siihen, että WB Games, sen konserniyhtiöt ja toimittajat voivat valvoa, tallentaa, läpikäydä, muuttaa ja/tai ilmaista pelin sisäistä viestintääsi markkinointi- ja mainonnantutkimustarkoituksessa, valvoakseen tämän Sopimuksen, EULA:n ja Menettelysääntöjen ja yksityisyydensuojakäytänteen noudattamista sekä muussa sellaisessa tarkoituksessa, jonka WB Games aika ajoin katsoo tarpeelliseksi. WB Games, sen konserniyhtiöt ja sopijapuolet eivät ole velvollisia valvomaan pelin sisäistä viestintää.

8. Oikeussuojakeinot

Ymmärrät, että WB Games voi kärsiä korjaamiskelvotonta vahinkoa mikäli rikot omistusta, lisenssin antamista tai lisenssin rajoituksia koskevia ehtoja. Tällaisen rikkomuksen sattuessa WB Games on oikeutettu hakemaan turvaamistoimea ja/tai luontoissuoritusta koskevaa määräystä tai käyttämään muita soveltuvia oikeussuojakeinoja.

9. TAKUIDEN POISSULKEMINEN

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, PELIPALVELIMET TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA "KUTEN SAATAVILLA" PERIAATTEIDEN MUKAISESTI. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SALLII, KAIKKI NIMENOMAISET JA HILJAISET TAKUUT SULJETAAN POIS.

10. VASTUUNRAJOITUS


a. Sinä, WB Games tai sen hallituksen jäsenet, emoyhtiö, konserniyhtiöt, lisenssinantajat tai toimittajat eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä näiden Palveluehtojen tai minkä tahansa rinnakkaissopimuksen nojalla tai niihin liittyen, riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, sopimuksenulkoisesta vahingosta (mukaan lukien tuottamus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta, vääristelystä tai muutoin.
b. Mikään näissä Palveluehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta:
(i) petoksesta tai petollisesta vääristelystä;
(ii) tuottamuksesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta;
(iii) Korvausvelvollisuus-osion nojalla maksettavasta korvauksesta; tai
(iv) mistä tahansa muusta sellaisesta vastuusta, jota ei lain nojalla voida poissulkea tai rajoittaa.

11. Korvausvelvollisuus

Sitoudut siihen että puolustat, korvaat ja vapautat WB Gamesin, sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön, tytäryhtiön, konserniyhtiöt, lisenssinantajat ja toimittajat kaikista vaateista, vastuista, loukkauksista, vahingosta, menetyksestä tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset lakimiesten palkkiot) jotka ovat seurausta tai johtuvat Pelin ja/tai Pelipalvelimen käytöstä tai liittyvät siihen.

12. Käyttäjäsisältö

"Käyttäjäsisältö" tarkoittaa kaikkia viestejä, kuvia, ääniä, videoita ja kaikkea sitä materiaalia ja informaatiota, jota sinä tai kuka tahansa sinun Tiliäsi käyttävä tuo Peliin tai mille tahansa WB Games:iin liittyvälle verkkosivustolle (mikäli tällaisia on), mukaan lukien rajoituksetta Peliä koskeva palaute ja/tai streamattu sisältö, jonka luot Pelin yhteydessä, mukaan lukien rajoittumatta oikeus käyttää kaupallisesti kuvaasi, hahmoasi ja/tai ääntäsi siten kuin olet ne streamiin tuottanut. Täten myönnät WB Gamesille ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, maksetun, ei-yksinomaisen oikeuden, mukaan lukien oikeus myöntää alilisenssejä kolmansille, ja oikeuden toisintaa, korjata, adaptoida, muuttaa, kääntää, uudistaa, luoda johdannaisteoksia, valmistaa, saattaa jakeluun, julkaista, jaella, myydä, lisensoida, alilisensoida, siirtää, vuokrata, liisata, välittää, välittää streaming -tekniikalla, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, tarjota yhteyttä elektronisesti, lähettää, saattaa yleisön saataville telekommunikaatiota käyttäen, näyttää, esittää, viedä tietokoneen muistiin, käyttää ja harjoittaa tällaista Käyttäjäsisältöä (mikäli tällaista on) sekä sen muunneltuja tai ja johdannaisteoksia. Täten ilmoitat ja vakuutat, että sinulla on kaikki tarpeelliset oikeudet myöntää edellisessä virkkeessä mainittu oikeus, sekä että sinulla on tarpeellinen dokumentaatio, jolla todentaa nämä oikeudet. Siinä määrin kuin soveltuvat lait sallivat, täten luovut kaikista sellaisista moraalisista oikeuksista, taiteilijan oikeuksista, vuokrausoikeuksista ja vastaavista oikeuksista (sikäli kuin tällaisia on) joita sinulla voi olla Käyttäjäsisältöön (mikäli tällaista on). Vakuutat, että et pyri panemaan täytäntöön WB Gamesia vastaan sellaisia moraalisia oikeuksia, taiteilijan oikeuksia, vuokrausoikeuksia, oikeutta käyttää kaupallisesti kuvaasi, hahmoasi ja/tai ääntäsi, tai vastaavia oikeuksia (sikäli kuin tällaisia on) joita sinulla voi olla Käyttäjäsisältöön.

13. Loukkausväitteet

Mikäli uskot, että mikä tahansa sisältö, joka esiintyy tässä Pelissä loukkaa sinun tekijänoikeuksiasi, me WB Gamesilla haluamme kuulla sinusta. Ole hyvä ja lähetä seuraavat tiedot tekijänoikeusagentillemme osoitteeseen legal@wb.com:
1. nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
2. selostus niistä immateriaalioikeuksista joita väität loukatun;
3. tarkka URL tai selostus siitä paikasta missä loukkaavaksi väitetty materiaali sijaitsee;
4. ilmoitus siitä, että uskot vilpittömässä mielessä että riidanalaiseksi saatettu käyttö ei ole sinun, edustajasi tai lain valtuuttamaa;
5. sähköinen tai fyysinen allekirjoituksesi tai sen henkilön sähköinen tai fyysisen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan puolestasi; ja
6. mainintasi siitä, että ilmoituksessa antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, että olet tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan immateriaalioikeuden haltijan puolesta.

14. Korjaukset ja päivitykset

WB Games voi tehdä korjauksia, päivityksiä tai muutoksia (kukin "Päivitys") Peliin milloin tahansa ja pelimekaniikka voi muuttua tällaisen Päivityksen tekemisen johdosta.

15. Sopimuksen päättäminen

Tämä Sopimus on voimassa siihen asti kunnes sen voimassaolo päätetään. Voit päättää tämän Sopimuksen voimassaolon purkamalla Pelin asennuksen. WB Games voi päättää tämän Sopimuksen voimassaolon ilmoituksella tai ilman ilmoitusta tai sulkemalla Tilin. Kaikki tämän Sopimuksen sellaiset ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä Sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, jäävät voimaan, mukaan lukien rajoituksetta kohdat Omistusoikeus, Taloudelliset transaktiot, Tietosuojakäytänne, Pelin sisäinen viestintä, Oikeussuojakeinot, Takuiden poissulkeminen, Vastuunrajoitus, Korvausvelvollisuus, Käyttäjäsisältö, Sopimuksen päättäminen, Riidanratkaisu ja Muut ehdot.

16. Riidanratkaisu ja soveltuva laki


a. Näiden Palveluehtojen syntyyn, pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sekä kaikkiin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, joita näistä Palveluehdoista johtuu tai joita niihin liittyy, sovelletaan sen maan lakeja, jossa sinulla on asuinpaikka.
b. Kaikki sellaiset kanteet tai oikeustoimet, joilla pyritään ratkaisemaan näitä Palveluehtoja tai Peliä koskeva erimielisyydet, voidaan ratkaista sen maan tuomioistuimissa, jossa sinulla on asuinpaikka (ellei toisin kirjallisesti osapuolten kesken sovita).

17. Muut ehdot

Tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot, ovat sellaisia olennaisia seikkoja, joihin sinun ja WB Gamesin välinen sopimus perustuu. WB Gamesilla ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia tarjota Peliä (mukaan lukien rajoituksetta Pelipalvelimia) ilman sellaisia rajoituksia. Sanotut Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot ovat voimassa myös WB Gamesin lisenssinantajien, oikeudensaajien ja luovutuksensaajien eduksi. Suostut siihen, että sinua ei pidetä etkä esitä itseäsi WB Gamesin agenttina, työntekijänä, yhteisyrittäjänä tai yhteistyökumppanina. Et voi siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain ilman WB Gamesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja kaikki tämän ehdon vastaisesti tehdyt siirtoyritykset ovat pätemättömiä. WB Games voi siirtää tämän Sopimuksen tai mitkä tahansa siihen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman suostumustasi milloin tahansa. Laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen vetoamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että mihinkään toiseen samanlaatuiseen tai erilaiseen laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen ei vedottaisi. Mikäli tuomioistuin tai viranomainen katsoo minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon laittomaksi, ehto katsotaan irrotetuksi tästä Sopimuksesta eikä irrottamisella ole vaikutusta Sopimuksen jäljellejäävien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä Sopimus, joka sisältää kaikki soveltuvat dokumentit, joihin tässä on viitattu, muodostaa sinun ja WB Gamesin välisen koko sopimuksen koskien Pelipalvelimia ja se korvaa kaikki sinun ja WB Gamesin väliset aiemmat Pelipalvelimia koskevat sopimukset. Sinun täytyy omalla riskilläsi ja kustannuksellasi hankkia sellaiset kalustot, hyötyohjelmat ja välineet, joita tarvitaan Pelin pelaamiseen, mukaan lukien sopivat tietokonevälineet ja Internet-yhteydet. WB Games ei ole missään tapauksessa vastuussa suoritusvirheestä, joka johtuu seikoista, jotka ovat WB Gamesin kohtuullisen kontrollin ulkopuolella, mukaan lukien rajoituksetta: luonnonmullistus, sota, terrorismi, mellakka, kauppasaarto, siviili- tai sotilasviranomaisten teot, tulipalo, tulvat, vahinko, lakko tai puutteet kuljetusmahdollisuuksissa, polttoaineessa, energiassa, työvoimassa tai materiaaleissa.
Ostaessasi Pelin teet sopimuksen sellaisista palveluista, joiden tarjoaminen aloitetaan välittömästi, kun painat alla "Hyväksyn". Kun palveluiden tarjoaminen on aloitettu, menetät etämyyntidirektiivin 97/7/EY implementoivan sinuun soveltuvan lainsäädännön mukaisen oikeutesi peruuttaa vapaasti sopimus.

18. Käyttäytymissäännöt

Sitoudut siihen, ettet käytä Peliä ladataksesi verkkoon, julkaistaksesi tai muuten jakaaksesi mitään Käyttäjäsisältöä, joka: Käyttäessäsi Peliä sitoudut myös siihen, ettet: