LOPPUKÄYTTÄJÄLISENSSISOPIMUS
Viimeksi päivitetty: syyskuu 2021

TÄMÄ SOPIMUS ON JURIDISESTI SITOVA; OLE HYVÄ JA LUE SE HUOLELLISESTI.

WB Games Inc. ("WB Games") antaa sinulle ylpeänä käyttöösi peliohjelman ("Peli") (yhdessä päivitysten kanssa "Asiakasohjelma") käytettäväksi yhdessä pelin online-komponentin ("Pelipalvelin") kanssa. Yhdessä Asiakasohjelma ja Pelipalvelin muodostavat Pelin. Tätä käyttöoikeussopimusta ("EULA" tai "Sopimus") sovelletaan siihen, miten käytät Asiakasohjelmaa, kun taas Palveluehtoja ("Palveluehdot"), jotka löytyvät osoitteesta https://go.wbgames.com/terms-of-service, jotka muodostavat osan tätä Sopimusta, sovelletaan siihen, miten käytät Pelipalvelinta. Painamalla alla "Hyväksyn", tai asentamalla Asiakasohjelman tai käyttämällä sitä, hyväksyt tämän Sopimuksen Palveluehtojen ehdot itseäsi sitoviksi.

1. Rajoitettu käyttöoikeus

Asiakasohjelmaan myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Edellyttäen että hyväksyt tämän EULA:n ehdot ja noudatat niitä jatkuvasti, WB Games myöntää sinulle rajoitetun, peruutuskelpoisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, henkilökohtaisen oikeuden (a) ladata ja asentaa Asiakasohjelma omistamallesi Xbox Series X|S- tai Xbox One -konsolille tai Windows-tietokoneelle (kollektiivisesti "Järjestelmä") sekä (b) käyttää Asiakasohjelmaa yhdessä Pelipalvelimen kanssa yksinomaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseesi.

Tämä lisenssi ei oikeuta sinua yhteenkään seuraavaksi lueteltavista asioista, ja hyväksyt että seuraavien lisenssirajoitusten rikkominen muodostaa WB Gamesin immateriaalioikeuksien loukkaamisen:
a. Et saa myydä, lisensoida tai siirtää Asiakasohjelmaa tai mitään sen modifikaatiota tai kopiota toiselle henkilölle tai yhteisölle;
b. Et saa kehittää, jakaa tai isännöidä palvelinta tai muuta ohjelmistoa, jonka tarkoitus on olla vuorovaikutuksessa Asiakasohjelman kanssa tai emuloida WB Gamesin käyttämiä kommunikaatioprotokollia;
c. Et saa muuttaa Asiakasohjelmaa tai mitään sen osaa;
d. Et saa antaa muiden tai valtuuttaa muita, kopioida, kääntää, takaisinmallintaa, johtaa lähdekoodia, muuttaa, purkaa osiin, kääntää lähdekoodiksi Asiakasohjelmaa tai sen osaa, tai luoda johdannaisteoksia niihin perustuen;
e. Et saa kehittää, jakaa tai käyttää mitään kolmannen ohjelmaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa Pelikokemukseen, mukaan lukien rajoituksetta botit, huijaukset, hakkeroinnit tai mitään ohjelmaa, joka on suunniteltu antamaan pelaajalle etu;
f. Et saa hyödyntää Peliä tai mitään sen osaa missään kaupallisessa tarkoituksessa;
g. Et saa muodostaa yhteyttä Pelipalvelimeen millään muulla tavalla kuin käyttämällä auktorisoitua ja muuttamatonta Asiakasohjelmaa WB Gamesin valtuuttamalla kolmannen osapuolen tietokonepalvelulla siten kuin tässä on todettu;
h. Et saa muodostaa Asiakasohjelmalla yhteyttä mihinkään muuhun palvelimeen tai palveluun kuin Pelipalvelimeen WB Gamesin valtuuttamalla kolmannen osapuolen palvelulla.

Tässä myönnetty lisenssi ei sisällä Peliin (mukaan lukien rajoituksetta Asiakasohjelma) omistusoikeuden luovutusta eikä sitä tule pitää minkään Peliin kohdistuvan oikeuden myyntinä. Omistusoikeus ja kaikki oikeudet ja osuudet Peliin ja sen kaikkiin sen kopioihin (mukaan lukien rajoituksetta kaikki nimet, tietokoneohjelmat, teknologiat, teemat, objektit, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogi, iskulauseet, paikat, konseptit, kuvitukset, musiikit, jne.) ovat WB Gamesilla tai sen lisenssinantajilla.

2. Sopimuskausi

Tämä EULA on voimassa siihen asti kunnes sen voimassaolo päätetään ja sellaiset sopimusehdot, joiden luonteensa puolesta tulee jäädä sopimuksen päättämisen jälkeen voimaan, mukaan lukien rajoituksetta ehdot jotka koskevat lisenssin rajoituksia, takuun poissulkemista, vastuunrajoitusta, korvausvelvollisuutta ja omistajuutta, jäävät voimaan. Voit päättää tämän EULA:n voimassaolon koska tahansa tuhoamalla pysyvästi kaikki hallussasi olevat kopiot Pelistä sekä siihen liittyvästä dokumentaatiosta, mukaan lukien rajoituksetta jokaisen hallussasi tai määräysvallassasi olevan Asiakasohjelman.

3. Omistajuus

Hyväksyt, että sinun ja WB Gamesin välillä WB Games omistaa ja tulee jatkossa omistamaan kaikki oikeudet ja osuudet Peliin, sen kaikkiin kopioihin ja sen sisältöön. Yhdysvaltain tekijänoikeuslait, kansainväliset sopimukset sekä muut lait suojaavat Peliä. Peli voi sisältää kolmansien lisensoimaa materiaalia, ja tämän materiaalin lisenssinantajia pidetään tähän Sopimukseen nähden kolmansina edunsaajina, joilla on oikeus panna täytäntöön oikeutensa sinua kohtaan mikäli rikot tätä sopimusta.

4. Suostumus valvontaan

Kun Peli on käynnissä, WB Games, sen konserniyhtiöt tai alihankkijat voivat valvoa Järjestelmääsi rajoitettu käyttöoikeus -osion vastaisen käytön varalta. Täten annat WB Gamesille, sen konserniyhtiöille ja alihankkijoille luvan valvoa Järjestelmääsi tämäntyyppisen käytön havaitsemiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseksi WB Gamesille. WB Gamesilla sekä sen konserniyhtiöillä ja sopimuskumppaneilla ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta valvoa laitteistoasi.

5. Fyysisen Pelin takuu

WB Games vastaa Pelin alkuperäiselle kuluttajaostajalle, ettei tallennusalustassa, jolle Peli on tallennettu (jos on), ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu on voimassa satakahdeksankymmentä (180) päivää tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä. Mikäli tuotteessa on materiaali- tai valmistusvirhe sadankahdeksankymmenen (180) päivän takuun aikana, WB Games harkintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai vaihtaa virheettömän tuotteen virheellisen tilalle ilman kustannuksia. Mikäli Peli ei ole enää saatavilla, WB voi harkintansa mukaan vaihtaa Pelin sen arvoa vastaavaan tuotteeseen. Alkuperäinen ostaja on oikeutettu tähän takuuseen edellyttäen, että ostopäivä on kirjattu Pelin myyntipisteessä tai kuluttaja muuten voi todentaa (WB Gamesin hyväksymällä tavalla), että Peli on ostettu viimeisen sadankahdeksankymmenen (180) päivän aikana.

Saadaksesi takuupalvelun:
Ilmoita WB Gamesin asiakastukeen takuupalvelua vaativasta ongelmasta ottamalla yhteyttä osoitteeseen support@wbgames.com.

WB Games ei vastaa Pelien valtuuttamattomista palautuksista ja varaa oikeuden lähettää valtuuttamattomat palautukset takaisin asiakkaalle.

Tämä rajoitettu takuu ei koske ja on pätemätön, jos (a) Pelissä oleva virhe johtuu sen väärinkäytöstä, kohtuuttomasta käytöstä, huonosta kohtelusta tai laiminlyönnistä; (b) Peliä on käytetty yhdessä tuotteiden kanssa, jotka eivät ole asianmukaisen alustan valmistajan tai WB Gamesin myymiä tai lisensioimia (mukaan lukien rajoituksetta lisensioimattomat pelin parannukset ja kopiolaitteet, adapterit ja virtalähteet); (c) Peliä on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen (mukaan lukien vuokraus); (d) Peliä on muunneltu tai muokattu; tai (e) Pelin sarjanumero on muokattu, sotkettu tai poistettu.

6. TAKUIDEN POISSULKEMINEN

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, PELIPALVELIMET TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA "KUTEN SAATAVILLA" PERIAATTEIDEN MUKAISESTI. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SALLII, KAIKKI NIMENOMAISET JA HILJAISET TAKUUT SULJETAAN POIS.

7. VASTUUNRAJOITUS

a. Sinä, WB Games tai sen hallituksen jäsenet, emoyhtiö, konserniyhtiöt, lisenssinantajat tai toimittajat eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta menetyksestä näiden Palveluehtojen tai minkä tahansa rinnakkaissopimuksen nojalla tai niihin liittyen, riippumatta siitä, onko kyse sopimusrikkomuksesta, sopimuksenulkoisesta vahingosta (mukaan lukien tuottamus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta, vääristelystä tai muutoin.
b. Mikään näissä Palveluehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta:
(i) petoksesta tai petollisesta vääristelystä;
(ii) tuottamuksesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta;
(iii) Korvausvelvollisuus-osion nojalla maksettavasta korvauksesta; tai
(iv) mistä tahansa muusta sellaisesta vastuusta, jota ei lain nojalla voida poissulkea tai rajoittaa.

8. KORVAUSVELVOLLISUUS

SITOUDUT SIIHEN, ETTÄ PUOLUSTAT, KORVAAT JA VAPAUTAT WB GAMESIN, SEN HALLITUKSEN JÄSENET, EMOYHTIÖN, TYTÄRYHTIÖN, KONSERNIYHTIÖT, LISENSSINANTAJAT JA TOIMITTAJAT KAIKISTA VAATEISTA, VASTUISTA, LOUKKAUKSISTA, VAHINGOSTA, MENETYKSESTÄ TAI KULUISTA (MUKAAN LUKIEN KOHTUULLISET LAKIMIESTEN PALKKIOT), JOTKA OVAT SEURAUSTA TAI JOTKA JOHTUVAT TAI JOTKA LIITTYVÄT PELIN JA/TAI ASIAKASOHJELMAN KÄYTÖSTÄ.

9. Muutokset Sopimukseen ja Peliin

WB Games voi päivittää tätä Sopimusta oman harkintansa mukaisesti, ja hyväksyt EULA:n päivitetyn version jatkamalla Pelin käyttöä päivitetyn Sopimuksen vastaanotettuasi.

WB Games voi vaihtaa, muuttaa, keskeyttää ja lopettaa minkä tahansa Pelin piirteen milloin vain. Sinulla ei ole rahallista tai muutakaan intressiä mihinkään Pelissä esiintyvään toiminnallisuuteen tai sisältöön.

10. Korjaukset ja päivitykset

WB Games voi tehdä Peliin milloin tahansa korjauksia, päivityksiä tai muutoksia (kukin "Päivitys"), mukaan lukien Päivityksiä Järjestelmääsi asennettuun Asiakasohjelmaan. Päivitykset eivät ole vapaavalintaisia. Hyväksyt, että WB Games voi tehdä ja asentaa Päivityksiä etäyhteyden kautta, myös tietämättäsi, ja annat täten WB Gamesille suostumuksesi ladata ja ottaa käyttöön tällaisia Päivityksiä.

11. Oikeussuojakeinot

Ymmärrät, että WB Games voi kärsiä korjaamiskelvotonta vahinkoa, mikäli rikot omistusta, lisenssin antamista tai lisenssin rajoituksia koskevia ehtoja. Tällaisen rikkomuksen sattuessa WB Games on oikeutettu hakemaan turvaamistoimea ja/tai luontoissuoritusta koskevaa määräystä tai käyttämään muita soveltuvia oikeussuojakeinoja.

12. Varoitus sairaskohtauksista

Hyvin pieni prosentuaalinen määrä ihmisistä kärsii epileptisistä kohtauksista silloin, kun he altistuvat tietyille valokuvioille tai välkkyville valoille. Altistuminen näille kuvioille tai taustakuville televisiolaitteessa tai videopelejä pelattaessa voi aiheuttaa epileptisen kohtauksen näille henkilöille. Mikäli sinulla tai kenelläkään perheessäsi on epilepsia, keskustele asiasta lääkärisi kanssa ennen pelaamista. Mikäli pelatessasi koet huimausta, näkökentän oireita, silmien tai lihaksien nykimistä, tietoisuuden tai paikan hahmotuskyvyn menetetystä, pakkoliikkeitä tai kouristuksia, lopeta käyttäminen heti ja ota yhteys lääkäriisi.

13. Riidanratkaisu ja soveltuva laki

a. Tämän EULA:n syntyyn, pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sekä kaikkiin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, joita tästä EULA:sta johtuu tai joita siihen liittyy, sovelletaan sen maan lakeja, jossa sinulla on asuinpaikka.
b. Kaikki sellaiset kanteet tai oikeustoimet, joilla pyritään ratkaisemaan tätä EULA:a tai palvelua koskeva erimielisyys, voidaan ratkaista sen maan tuomioistuimissa, jossa sinulla on asuinpaikka (ellei toisin kirjallisesti osapuolten kesken sovita).
c. Erillisyys. Sinä ja WB Games sovitte, että mikäli jokin kohta tästä Sopimuksesta todettaisiin laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta irrotetaan sopimuksesta ja jäljelle jäävä kohta pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena.

14. Muut ehdot

Tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot, ovat sellaisia olennaisia seikkoja, joihin sinun ja WB Gamesin välinen sopimus perustuu. WB Gamesilla ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia tarjota Peliä (mukaan lukien rajoituksetta Asiakasohjelmaa) ilman näitä rajoituksia. Sanotut Takuun poissulkemista, Vastuunrajoitusta ja Korvausvelvollisuutta koskevat ehdot ovat voimassa myös WB Gamesin lisenssinantajien, oikeusseuraajien ja luovutuksensaajien eduksi. Suostut siihen, että sinua ei pidetä etkä esitä itseäsi WB Gamesin agenttina, työntekijänä, yhteisyrittäjänä tai yhteistyökumppanina. Et voi siirtää tätä sopimusta kokonaan tai osittain ilman WB Gamesin etukäteen antamaa kirjallista lupaa ja kaikki tämän ehdon vastaisesti tehdyt siirtoyritykset ovat pätemättömiä. WB Games voi siirtää tämän Sopimuksen tai mitkä tahansa siihen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman suostumustasi milloin tahansa. Laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen vetoamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että mihinkään toiseen samanlaatuiseen tai erilaiseen laiminlyöntiin, ehtoon tai rikkomukseen ei vedottaisi.
Mikäli tuomioistuin tai viranomainen katsoo minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon laittomaksi, ehto katsotaan irrotetuksi tästä Sopimuksesta eikä irrotuksella ole vaikutusta Sopimuksen jäljellejäävien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä Sopimus ja Pelin käyttöohjeissa mahdollisesti oleva loppukäyttäjälisenssisopimus, joka sisältää kaikki soveltuvat dokumentit, joihin tässä on viitattu, muodostaa sinun ja WB Gamesin välisen koko sopimuksen koskien Asiakasohjelmaa ja se korvaa kaikki sinun ja WB Gamesin väliset aiemmat Asiakasohjelmaa koskevat sopimukset. Mikäli tämän Sopimuksen ja Pelin käyttöohjeissa mahdollisesti oleva loppukäyttäjälisenssisopimuksen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, tämän Sopimuksen ehdot tulevat ensisijaisesti sovellettaviksi. Sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja tähän Sopimukseen ja Asiakasohjelmaan liittyen, mukaan lukien vientirajoituksia sisältäviä lakeja. Sinun täytyy omalla riskilläsi ja kustannuksellasi hankkia sellaiset kalustot, hyötyohjelmat ja välineet, joita tarvitaan Pelin pelaamiseen, mukaan lukien sopivat tietokonevälineet ja Internet-yhteydet. Tätä Sopimusta ei sovelleta eikä se muuta millään tavoin suhdettasi Microsoftiin Microsoftin sinun kanssasi tekemien soveltuvien sopimusten mukaisesti, mukaan lukien Xbox-verkon käyttöehdot.
Ostaessasi Pelin teet sopimuksen sellaisista palveluista, joiden tarjoaminen aloitetaan välittömästi, kun painat alla "Hyväksyn". Kun palveluiden tarjoaminen on aloitettu, menetät etämyyntidirektiivin 97/7/EY implementoivan sinuun soveltuvan lainsäädännön mukaisen oikeutesi peruuttaa vapaasti sopimus.

15. Kolmannen osapuolen ohjelmisto

Peli sisältää kolmannen osapuolen kirjasinohjelmiston. Tällaista kirjasinohjelmistoa voidaan käyttää vain Pelissä, eikä sitä saa irrottaa Pelistä mistään syystä.

16. Asiakastuki

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Pelissäsi on ongelma, saatat tarvita vain yksinkertaiset ohjeet ongelman ratkaisemiseksi. Ole hyvä ja ota yhteyttä WB Gamesin Asiakastukeen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen support@wbgames.com tai verkkosivuillamme osoitteessa http://support.wbgames.com ennen kuin palautat Pelin jälleenmyyjälle. Älä lähetä mitään Peliä WB Gamesille ennen kuin olet ensin ollut meihin yhteydessä.