NİHAİ KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Son güncelleme: Eylül 2021

İŞBU SÖZLEŞME YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN BİR ANLAŞMADIR; LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

WB Games Inc. ("WB Games") size çevrimiçi birleşeni (bir "Oyun Sunucusu") ile beraber kullanılmak üzere oyun yazılımını ("Oyun") (her türlü güncellemeleriyle birlikte "Oyun İstemcisi") sunmaktan gurur duyar. Oyun İstemcisi ve Oyun Sunucusu beraberce Oyun'u meydana getirir. İşbu Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ("NKLS" ya da "Sözleşme") Oyun İstemcisini kullanım haklarınızı, burada referans olarak kapsanan ve https://go.wbgames.com/terms-of-service adresinde bulunan Hizmet Koşulları ("HK") Oyun Sunucusunu kullanım haklarınızı yönetir.

1. Sınırlı Lisans

Oyun İstemcisi lisanslanmıştır, satılmamıştır. İşbu NKLS hüküm ve şartları ile olan anlaşmanız ve buna uymanızın devamlılığına bağlı olarak, WB Games tarafınıza, (a) sahip olduğunuz bir Nintendo Switch™ konsoluna ("Sistem") indirmeniz ve yüklemeniz için ve (b) Oyun İstemcisini sadece oyun sunucusuyla beraber kendi ticari olmayan eğlence maksatlı kullanımız için, sınırlı, geri dönülebilir, münhasır olmayan, devredilemez, şahsi bir lisans vermektedir.

Yukarıda belirtilen lisans aşağıda sayılanları yapmanıza müsaade etmemektedir ve siz aşağıda sayılı herhangi bir lisans sınırlamasına olan aykırılığın WB Games'in telif haklarının ihlali anlamına geldiğini kabul etmektesiniz:
a. Oyun İstemcisini veya bunun herhangi bir kopyasını veya varyasyonunu herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye satamazsınız, alt-lisans veremezsiniz, lisanslayamazsınız veya devredemezsiniz;
b. Oyun İstemcisi ile etkileşim içinde olmak veya WB Games tarafından kullanılan iletişim protokollerini taklit etmek için dizayn edilmiş herhangi bir sunucu veya yazılım geliştiremezsiniz, dağıtamazsınız veya barındıramazsınız;
c. Oyun İstemcisini veya bunun herhangi bir parçasını değiştiremezsiniz;
d. Kopyalama, çevirme, tersine mühendislik, kaynak kodu elde etme, modifiye etme, sökme, kaynak kodu dönüştürme, tersine-mühendislik, veya Oyun İstemcisine ya da herhangi bir parçasına dayanılarak türetilmiş işlem yaratımı hukukun izin verdiği ölçüde yapamazsınız veya başkalarının yapmasına izin veremezsiniz veya bunları yetkilendiremezsiniz;
e. Oyunun yaptıklarını etkilemek için dizayn edilmiş yazılım robotları, hileler, hackerler veya oyuncuya avantaj sağlamak üzere dizayn edilmiş diğer yazılımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir üçüncü kişi programı geliştiremezsiniz, dağıtamazsınız veya kullanamazsınız;
f. Oyundan veya herhangi bir parçasından herhangi bir ticari amaç için faydalanamazsınız;
g. İşbu Sözleşmede belirtildiği üzere, WB Games'in yetkilendirdiği diğer üçüncü kişi bilgisayar hizmetleri aracılığıyla modifiye edilmemiş yetkili bir Oyun İstemcisi kullanarak bağlanmak haricinde bir Oyun Sunucusuna bağlanamazsınız; veya
h. Oyun İstemcisini, WB Games'in yetkilendirdiği diğer üçüncü kişi hizmeti haricinde herhangi bir sunucuya veya hizmete bağlanmak için kullanamazsınız;

İşbu Sözleşme ile verilen lisans Oyun (Oyun İstemcisi dâhil fakat bunla sınırlı olmaksızın) üzerinde herhangi bir mülkiyete veya sahipliğe işaret etmez ve bu, Oyuna ilişkin herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanamaz. Oyuna ve Oyunun herhangi bir veya tüm kopyalarına ait olan ve olacak (herhangi bir mülkiyet, bilgisayar kodu, teknoloji, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, yerler, konseptler, sanat eserleri, müzikler, vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) haklar, mülkiyetler ve menfaatler, WB Games veya lisans verenlerine aittir.

2. Süre

İşbu NKLS, feshedilinceye kadar geçerlidir ve özellikleri itibariyle devam fesihten sonra da devam etmesi gereken, lisans sınırlamalarına, garanti feragatine, sınırlı sorumluluğa, tazminat ve mülkiyete dair maddeler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümler, fesihten sonra da devam edecektir. İşbu NKLS'yi Oyunu ve zilyetliğinizde bulunan, himayenizde veya kontrolünüzdeki herhangi bir veya tüm Oyun İstemcileri dâhil fakat bunla sınırlı olmaksızın, ilgili belgelerini imha ederek her zaman feshedebilirsiniz.

3. Mülkiyet

Tarafınız ve WB Games arasından, Oyuna, tüm kopyalarına ve tüm muhteviyatına ait olan ve olacak tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere WB Games'in sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Oyun, Birleşik Devletler, uluslararası anlaşmalar ve diğer kanunların telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Oyun, üçüncü kişilerce lisanslanan materyaller içerebilir ve bu materyallerin lisans verenleri işbu Sözleşmeyi ihlal etmeniz halinde tarafınıza karşı haklar uygulama hakkına sahip olan işbu Sözleşmenin üçüncü kişi faydalananlarıdır.

4. İzleme Hakkı

Oyun çalışıyorken, WB Games, iştirakleri veya onla sözleşme yapanlar Sisteminizi Sınırlı Lisans Bölümü'ne yönelik ihlal eden kullanımlar bakımından izleyebilir. İşbu sözleşme ile WB Games'e, iştiraklerine ve onla sözleşme yapanlara, Sisteminizi WB Games'e yönelik böyle bir kullanımın muhtemel bir ihlal olup olmadığını tespit etmek amaçlı izleme izni vermektesiniz. WB Games'in, iştiraklerinin ve onla sözleşme yapanların sisteminizi izleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5. Fiziksel Ortam üzerindeki Oyunlar için Sınırlı Garanti

WB Games, Oyun'un orijinal satın alınma tarihinden itibaren yüz seksen (180) gün boyunca, Oyun'un kayıtlı olduğu ortamın malzeme ve işçiliğine dair ayıp bulundurmadığını, Oyun'un orijinal alıcısına, WB Games'in sahip olduğu imkanlar kapsamında garanti eder. Malzeme veya işçilik konularında bu yüz seksen (180) gün içinde bir ayıp ortaya çıktığı takdirde, WB Games, seçimlik hak WB Games'e ait olmak üzere, Oyun'u ücretsiz olarak tamir edecek veya yenisiyle değiştirecektir. Oyun'un piyasada mevcut olmadığı takdirde, WB Games, takdir hakkı kendisinde olmak üzere Oyun'u eşdeğerde bir ürünle değiştirebilir. Orijinal alıcı bu garantiye ancak alım tarihi satış noktasında kayıtlı olduğu takdirde ya da tüketici (WB Games'i tatmin edecek biçimde) Oyun'u son yüz seksen (180) gün içinde aldığını ispat edebilirse hak kazanır.

Garantiden yararlanmak için:
WB Oyunları Müşteri Hizmetleri Departmanına, support@wbgames.com adresi üzerinden e-posta göndererek garantiden yararlanmayı gerektirecek durumu açıklayan bir bildirimde bulununuz.

WB Games, Oyun'un izinsiz şekilde geri gönderilmesinden sorumlu değildir ve izinsiz şekilde geri gönderilmiş oyunları müşteriye iade etme hakkını saklı tutar.

(a) Oyun'daki ayıp kötü, uygunsuz, hatalı veya özensiz kullanımdan kaynaklanıyor; (b) Oyun, uygun platform üreticisi veya WB Games tarafından satılmayan ya da lisanslanmamış olan ürünler ile birlikte kullanılmış (lisanssız oyun geliştiriciler ve kopyalama cihazları, adaptörler ve güç sağlayıcılar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayarak); (c) Oyun ticari amaçlar için kullanılmış (kiralama dahil); (d) Oyun üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmış; ya da (e) Oyun'un seri numarası değiştirilmiş, silinmiş veya ortadan kaldırılmış ise bu sınırlı garanti uygulanamaz ve geçersiz hale gelir.

6. GARANTİLERDEN FERAGAT

OYUN TARAFINIZA "OLDUĞU HALİYLE" VE "OLABİLDİĞİ HALİYLE" ŞEKLİNDE, ZIMNİ TİCARİ TAAHHÜTLER, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VE KULLANILABİLİRLİK DÂHİL FAKAT BUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜT YAPILMADAN VERİLMİŞTİR.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

WB GAMES, ANA ŞİRKETİ, ALT ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ , WB GAMES'E LİSANS VEREN KİMSELER VEYA ONLA SÖZLEŞME YAPANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE, OYUN VE/VEYA OYUN İSTEMCİSİ VEYA KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN, VERİ VEYA İTİBAR KAYBI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİZMET VEYA TALEPLERİNİN ZARAR GÖRMESİ DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. WB GAMES, ANA ŞİRKETİ, ALT ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ VEYA ONLA SÖZLEŞME YAPANLAR HİÇ BİR ŞEKİLDE, ANLAŞMAYA, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DÂHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA SORUMLULUK ÇEŞİDİ ALTINDA OLSUN OLMASIN, OYUNU (OYUN İSTEMCİSİ DÂHİL FAKAT BUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN) KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, UYARI NİTELİĞİ TAŞIYAN, CEZAİ, MAKTU VEYA DİĞER NETİCE DOĞURAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. YUKARIDA SAYILAN SINIRLAMALAR, HERHANGİ BİR ÇARENİN ESASLI AMACININ UYGULANAMAMASI HALİNDE DAHİ, KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE EN GENİŞ ANLAMDA UYGULANACAKTIR. WB Games'in toplam sorumluluğu anlaşmaya, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa veya başka şekilde doğsun doğmasın, hiç bir halde, tarafınızca Oyun için ödenen bedelden fazla olmayacaktır.

8. TAZMİNAT

İŞBU SÖZLEŞME İLE WB GAMES'İ, ANA ŞİRKETİNİ, ALT ŞİRKETLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ, WB GAMES'E LİSANS VEREN KİMSELERİ VE ONUNLA SÖZLEŞME YAPANLARI, OYUNU VE/VEYA OYUN İSTEMCİSİNİ KULLANMANIZ İLE İLGİLİ OLMASI VEYA BUNDAN KAYNAKLANMASI SONUCUYLA MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR TALEP, SORUMLULUK, HASAR, ZARAR, ZİYAN VEYA MASRAFLARA (MAKUL ÖLÇÜDEKİ AVUKAT ÜCRETLERİ DÂHİL FAKAT BUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN) KARŞI SAVUNACAĞINIZI, TAZMİN EDECEĞİNİZİ VE MAĞDUR ETMEYECEĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

9. Sözleme ve Oyunda Yapılacak Değişiklikler

WB Games işbu Sözleşmeyi kendi takdirinde olarak güncelleyebilir ve geçerli hale geldiğinde, revize edilmiş NKLS'yi aldıktan sonra Oyun'u oynamaya devam ettiğiniz takdirde, tarafınızca NKLS'nin revize edilmiş hali kabul edilmiş sayılacaktır.

WB Games ihtar veya yükümlülüğü olmadan herhangi bir zamanda Oyunun herhangi bir kısmını değiştirebilir, modifiye edebilir, erteleyebilir veya durdurabilir. Oyunun içerdiği herhangi bir özellik veya muhteviyatta parasal veya başka türlü hiç bir menfaatiniz yoktur.

10. Eklemeler ve Güncellemeler

WB Games, Oyuna herhangi bir zamanda Sisteminize yüklenmiş Oyun İstemcisine yapılan güncellemeler dâhil, ekleme, güncelleme ve modifikasyonlar (beraberce "Güncellemeler") yapabilir. Güncellemeler isteğe bağlı değildir. WB Games'in bilginiz dâhilinde olsun olmasın, uzaktan Güncellemeler dağıtabileceğini ve yükleyebileceğini kabul etmektesiniz ve işbu Sözleşme ile WB Games'e bu Güncellemeleri indirmesi ve uygulaması için izin vermektesiniz.

11. Çareler

Lisans sınırlamalarını veya mülkiyetini düzenleyen hükümleri ihlal etmeniz halinde WB Games'in telafi edilemez zararları olabileceğini ikrar etmektesiniz. Bu nedenle, bu hükümlerin herhangi birini ihlal etmeniz halinde, ispat edilebilir zararlar ve avukatların makul ölçüdeki masraflarına ek olarak, WB Games'in söz konusu ihlali engelleme ve yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemede anılan hükümlere özel uygulamaların yerine getirilmesini elde etme yetkisi olduğunu kabul etmektesiniz.

12. Nöbet Uyarısı

İnsanların çok düşük bir yüzdesi belli bir ışık desenine veya çakarlı ışığa maruz kaldığında epilepsi nöbeti geçirmektedir. Bir televizyonda veya bir video oyunu oynarken bu desenlere veya arka planlara maruz kalmak bu kişilerde epilepsi nöbetleri meydana getirebilir. Eğer sizde veya ailenizdeki birinde epileptik bir durum varsa, oynamadan önce doktorunuza danışın. Baş dönmesi, görüntü bozulması, göz veya kas kasılması, bilinç kaybı, etrafı tanıyamama, herhangi bir istemsiz hareket veya havale yasarsanız, oyunu oynamayı derhal bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

13. İhtilafların Halli ve Uygulanacak Hukuk

a. Bağlayıcı Tahkim: İşbu Sözleşmeye ilişkin, resmi olmayan görüşmelerle çözümlendirilememiş (aşağıda açıkça istisna olarak gösterilen Uyuşmazlıklar haricinde) herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık veya talep ("Uyuşmazlık") nihai ve münhasır olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözümlenecektir. Bir tarafça tahkim için yapılacak herhangi bir seçim nihai ve diğer taraf üzerinde bağlayıcı olacaktır. İŞBU HÜKÜM OLMASAYDI, MAHKEME VE JÜRİLİ YARGILAMADA DAVA ETME HAKKINIZ OLACAĞINI İKRAR ETMEKTESİNİZ. Tahkim, İşbu Sözleşmedeki değişiklikler haricinde, Seçimlik Temyiz Prosedürü dâhil, tahkim talebi yapıldığı zamanda geçerli olan, JAMS Modernleştirilmiş (250,000 ABD Dolarının altındaki taleplerde) veya JAMS Kapsamlı (250,000 ABD Dolarının üzerindeki taleplerde) Tahkim Kural ve Usullerine göre ("Tahkim Kuralları") JAMS'ın veya haleflerinin ("JAMS") Los Angeles'taki ofisinde, oluşturulacak ve yürütülecektir. Tahkim, Los Angeles şehrinde Tahkim Kurallarına göre atanan tarafsız tek bir hakem nezdinde yürütülecektir. WB Games, hakem tarafından belirlenen tüm tahkim ücretlerini ve makul ölçüdeki masrafları ödeyecektir. Tahkim, belgelerin telefon veya internet yoluyla sunulmasıyla şahsen yürütülebilir. Hakem Uyuşmazlık hakkında hüküm verirken, California hukukunu ve Federal İspat Kurallarını izleyecektir. Taraflar cezai zararlardan doğan haklarından feragat etmektedirler ve hakemin de bu zararlar hakkında karar verme yetkisi yoktur. Hakem, kararı teyit etmek, doğrulamak veya hükümsüz hale getirmek üzere, tahkim kararının bir parçası haline gelecek ve herhangi bir yargısal işlemde kabul edilebilir olacak, karara ilişkin detaylı bir yazılı beyan verecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafsız hakem ve herhangi bir temyiz heyetinin üyeleri, California eyaletinin veya federal mahkemelerinin, eğlence sektörünü ilgilendiren konularda deneyimli, eski veya emekli hâkim veya yargıçları olacaktır. Bir tarafın, nihai tahkim kararı (eğer var ise temyizi takiben) altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını bu kararın verilmesiyle otuz (30) gün içerisinde yapmayı reddetmesi halinde, diğer taraf nihai kararı Los Angeles Şehrinde yargılama yetkisini haiz herhangi bir mahkeme nezdinde icraya koyabilir. İcranın infazını talep eden taraf, kararın icraya konulmasından doğan avukatların ücretleri dâhil tüm masrafların, ücretlerin ve harcamaların aleyhine icra kararı alınan taraftan alınmasına da hak kazanacaktır. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, WB Games ve tarafınızca, tahkime icbar etmek, devam eden tahkimin uygulamasını tehir etmek veya hakem tarafından kaydedilen bir kararı teyit etmek, değiştirmek, hükümsüz kılmak veya kaydetmek üzere mahkemede dava açılabilir. Bir Uyuşmazlık, tahkime tabi olmadığında (küçük taleplerin görüldüğü mahkemelerde takibatı yapılan talepler dışında) veya bir tahkim seçimi yapılmadığı zamanlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaletinde, Los Angeles Şehrindeki yargılama yetkisini haiz bir mahkeme tarafından görülecektir ve tarafınızca ve WB Games tarafından bu mahkemenin münhasır yargılamasına başvurulacağı kabul edilmektedir.

b. Kısıtlamalar: WB Games ve tarafınızca herhangi bir tahkimin şahsen tarafınız ve WB Games arasındaki İhtilaf ile sınırlı olduğunu kabul edilmektedir. Kanunla izin verilen en geniş ölçüde, (1) hiç bir tahkim bir başka tahkim ile birleştirilmeyecek, (2) hiç bir İhtilafın grup davası seklinde görülmesine veya hiçbir İhtilafta grup davası prosedürlerinden faydalanılmasına ilişkin hak ve yetki bulunmayacak, (3) hiçbir İhtilafın genel kamu veya başkaları adına temsil yetkisi olduğu iddia edilerek, sözde temsilci sıfatı ile getirilmesine dair hak ve yetki bulunmayacaktır.

c. İstisnalar: Tarafınızca ve WB Games tarafından, aşağıdaki İhtilafların resmi olmayan görüşmeler ile ilgili yukarıdaki hükümlere ve bağlayıcı tahkim muamelesine tabi olmadığı kabul edilmiştir: (1) WB Games'in telif haklarını uygulamaya veya korumaya çalışan veya bunların geçerliliği ile ilgili olan İhtilaflar (2) hırsızlık, korsanlık veya yetkisiz kullanım iddialarından doğan veya bu iddialarla ilgili olarak doğan İhtilaflar (3) ihtiyati tedbire ilişkin talepler.

d. Hakim Kanun: Aksi açıkça belirtilmedikçe, hukuk usullerine dair seçime bakılmaksızın, işbu Sözleşmeye Amerika Birleşik Devletleri Kanunları ve California Eyaleti hukuku uygulanacak ve işbu Sözleşme bunlara göre yorumlanacaktır. Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın uygulaması açık bir şekilde uygulama dışı tutulmuştur. Birleşik Devletler dışındaki yerlerden bir Oyun Sunucusuna erişmek isteyenler bunu kendi inisiyatiflerinde yaparlar ve, uygulanan yerel hukuka, yerel hukukun uygulama bulduğu ölçüde uymakta sorumludurlar.

e. Bölünebilirlik: İhtilafların Halli Sekmesinin herhangi bir kısmının hukuka aykırı veya uygulanamaz bulunması halinde (İhtilafların Halli Sekmesinin herhangi bir kısmı haricinde (c. İstisnalar)), bu kısmın ayrılacağı ve Sekmenin kalan kısımlarına tam anlamıyla yürürlük ve etkililik kazandırılacağı tarafınızca ve WB Games tarafından kabul edilmektedir. İhtilafların Halli Sekmesinin (c. İstisnalar) aykırı veya uygulanamaz bulunması halinde, tarafınızca ya da WB Games tarafından, İhtilafların Halli Sekmesinin (c. İstisnalar) hukuka aykırı veya uygulanamaz bulunan ilgili kısmına ilişkin herhangi bir Uyuşmazlık tahkime götürülmeyecek ve söz konusu Uyuşmazlık Amerika Birleşik Devletlerinin California Eyaletinin Los Angeles Şehrindeki yargılama yetkisini haiz bir mahkemeye görülecek olup, tarafınızca ve WB Games tarafından bu mahkemenin münhasır yargılamasına başvurulacağı kabul edilmektedir.

14. Çeşitli Hükümler

Garantilerden Feragat, Sınırlı Sorumluluk ve Tazminat dâhil, işbu Sözleşmede belirtilen hükümler, WB Games ve tarafınız arasında olan anlaşma temelinin esaslı unsurlarıdır. İşbu sınırlamalar olmadan WB Games'in Oyunu (Oyun İstemcisi dâhil fakat bunla sınırlı olmaksızın) ekonomik anlamda sağlama imkânı bulunmayacaktır. Söz konusu Garantilerden Feragat, Sınırlı Sorumluluk ve Tazminat hükümleri WB Games'in lisans verenleri, halefleri ve devir alanları lehine fayda göstermektedir. Bir temsilci, çalışan, ortak girişimci veya WB Games'in ortağı olmadığınızı ve kendinizi bu şekilde tanıtmayacağınızı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşmeyi WB Games'in önceden yazılı onayını almaksızın kısmen veya tamamen devredemezsiniz ve işbu hükme aykırı herhangi bir devir girişimi geçersiz ve hükümsüz olacaktır. WB Games işbu Sözleşmeyi veya İşbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü tarafınızın onayı olmaksızın her zaman devredebilir. İşbu Sözleşmeye ilişkin herhangi bir kusurdan, durumdan veya ihlalden feragat, benzer nitelikte olsun olmasın, diğer bir kusurdan, durumdan veya ihlalden de feragat meydana getirmez.
Herhangi bir hükmün bir mahkeme veya yargılama yetkisini haiz bir kanun koyucu tarafından hukuka aykırı bulunması halinde, Sözleşmeden ayrılacak, fakat bu ayırmanın Sözleşmenin kalan hükümlerinin uygulanmasında hiçbir etkisi olmayacaktır. Burada atıf yapılan tüm uygulanabilir belgeleri bünyesinde barındıran işbu Sözleşme, Oyun'un kılavuzunda yer alan (mevcut ise) Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile birlikte, tarafınız ve WB Games arasında Oyun İstemcisine ilişkin olan anlaşmanın tamamını meydana getirmekte ve tarafınız ve WB Games arasında Oyun İstemcisine dair önceden yapılmış olan tüm anlaşmaların yerine geçmektedir. İşbu Sözleşme ile Oyun'un kılavuzunda yer alan Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin hükümleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, işbu Sözleşme hükümleri uygulanır. Oyun İstemcisine ve işbu Sözleşmeye ilişkin, ihracat kontrol hukuku dâhil fakat bunla sınırlı olmaksızın, bütün geçerli hukuklara uyacağınızı kabul etmektesiniz. Oyunu oynamak için, uygun bilgisayar ekipmanı dâhil, gereken tüm tesisleri, gereksinimleri ve ekipmanları riskleri ve masrafları yalnızca tarafınıza ait olmak üzere tedarik etmelisiniz. İşbu Sözleşme her iki tarafça akdedilen bir yazı ile değiştirilebilir.

15. Üçüncü Şahıs Yazılımı

Ürün, üçüncü kişilerden lisanslanan yazı tipinde yazılım içermektedir. Bu yazı tipindeki yazılım sadece Ürün ile kullanılacak ve Üründen hiçbir amaçla çıkartılmayacaktır.

16. Müşteri Hizmetleri

Uzak bir ihtimal olmakla beraber, Oyun ile ilgili sorun çıkması durumunda basit önerilerle sorunu çözebilirsiniz. Lütfen, Oyun'u bir perakende satıcıya iade etmeden önce WB Oyunları Müşteri Hizmetleri Departmanına, support@wbgames.com adresi üzerinden e-posta göndererek veya internet üzerinden http://support.wbgames.com adresinden ulaşınız. Lütfen bizimle irtibata geçmeksizin WB Games'e herhangi bir Oyun'u göndermeyiniz.